Vrakets hemmelighet

By Robert Louis

Page 0

...R. L. STEVENSON og LLOYD OSBOURNE

...

Page 1

...det arbeidet. Det er en stor chanse for dig,
men jo før du reiser og jo...

Page 2

...jeg var født med svakhet for
god mat og god vin. Nu og da hændte det...

Page 3

...ikke kunde negte at jeg var fuld, var jeg paa samme tid
straalende fornuftig og praktisk....

Page 4

...nærmeste færdig med
sit toilette for natten.

"Jeg haaber at De vil undskylde mig," sa jeg, "men...

Page 5

...gik det til at jeg
møtte min tredje skjæbne; for hele min løpebane er blit formet...

Page 6

...dannelse, et
vakkert hjem og en gjennemkultivert dame til hustru; for det er
visst, herr Dodd, enhver...

Page 7

...haand, herr Dodd. De staar
over mig baade i kultur og talent."

"Det kan De ikke vite,"...

Page 8

...jeg sendt et eksemplar til din bedstefar og
onkel i Edinburgh. Denne Jim Pinkerton synes at...

Page 9

...min far
i Muskegon. Pengene naadde tidsnok frem til at betale begravelsen.

Budskapet om hans død var...

Page 10

...mig; ti-tolv dager holdt vi paa med snak, saa lot
han emnet falde; han maatte reise...

Page 11

...uten skyggen av noget maal. Et kjærkomment tilbud reddet mig
fra disse pinlige muligheter, og jeg...

Page 12

...snudde
sig mot mig.

"De kom ikke hit for at snakke alt dette tøvet," sa han.

"Nei," svarte...

Page 13

...var ganske godt."

"Ganske godt. Ja. Godt nok for en rikmands søn. Forresten trodde jeg
De vilde...

Page 14

...forlegenhet vedla han en anvisning
paa firti dollars. Jeg sa til mig selv at nød bryter...

Page 15

...To Og Nitti,
Død~ -- og saa et hul; det er mig. Alexander er mit navn....

Page 16

...tanker, og blev
anbefalt til publikum i en veltalende men vildledende avhandling,
"Hvorfor drikke fransk brændevin? Et...

Page 17

...kontoret, fik med sig en flaske. Jeg
protesterte litt mot denne ødselhet. "Kjære Loudon," sa Pinkerton,
"vil...

Page 18

...hæderlig?" klaget han. "Aa gud, at jeg skulde
faa høre slike ord fra din mund!"

"Det gjør...

Page 19

...frøken Mamie McBride, som hadde baade evne
og vilje til at veilede ham paa disse blomsterløse...

Page 20

...to aar skal Mamie
og jeg besøke dig."

Vi sat og pratet til sent paa nat. Jeg...

Page 21

...de tre sidste turene."

"Ikke betalt hyre?" brøt jeg ut, for jeg var endnu ny i...

Page 22

...at gyse. Han var høi og
slank, hadde mørkt haar, kjække og renlinjede træk og et...

Page 23

...og pludselig larm av
mange stemmer blev døren svunget til side og stedet likesom indtat
med storm....

Page 24

...jeg ikke, men jeg var
noget andet, en iagttager, og én ting visste jeg, jeg visste...

Page 25

...koralrev som for størstedelen laa under vand. Der var en mængde
fugl, god fisk i...

Page 26

...Sebright hadde knap tid, men bekræftet
kaptein Trents beretning i ett og alt. Han tilføiet...

Page 27

...der er ingen som byr imot os. Hvis nogen
gjorde det, vilde han bli frosset ut....

Page 28

...snes tilskuere,
for det meste svære karer, langbente, bredskuldrede og flotte. Det
surret av veddemaal. Man saa...

Page 29

...daarlig klædt, han
førte sig paa én gang krypende og indbildsk, som om han var stolt...

Page 30

...saa ærbødig
efter ham. "Seks fot gentleman i ett og alt, kultur fra top til taa."

Under...

Page 31

...havn), og da Bellairs hadde
slængt ut sit "Og femti," da steg forundringen til ophidselse.

"Ti tusen...

Page 32

...snudde sig og saa ind i tilskuerflokken, saa la
han til min usigelige forundring ikke merke...

Page 33

...helvedes
strid, Loudon. Gi mig en check paa dine penger. Møt mig om en time,
paa Occidental."

Jeg...

Page 34

...Der ligger en god slump penger
paa bordet, og Bellairs & Co. er ikke de mænd...

Page 35

...Og det var alt jeg kunde
gjøre, hvis jeg ikke vilde kjøre til huset og personlig...

Page 36

...kunde ha reist de sidste ti tusen!" ropte han i
en pludselig glødende beundring for sig...

Page 37

...maatte beundre mig selv. Aa, hadde vi bare hat fire maaneder! Men
endda kan det gaa,...

Page 38

...at jeg har ret til at opgi hverken hans navn eller
hans adresse," svarte sakføreren. "Men...

Page 39

...han sin bagage, frue?" spurte Pinkerton.

"Han hadde ikke nogen," var svaret. "Han kom igaaraftes og...

Page 40

...Jos. Amalu.

"Pinkerton," sa jeg med ett, "har du den ~Occidental~ paa dig?"

"Her," sa Pinkerton.

Jeg læste...

Page 41

...alle papirer med venstre haand. -- Nu var
Pinkerton færdig med telefonen.

"Det er alt vi kan...

Page 42

...og blaaste paa mundspil; midt
paa gulvet danset Johnson med en anden sjømand, de holdt hverandre
om...

Page 43

... TO...

Page 44

...sat tause igjen. Jeg nikket. "Vet du hvad jeg er mest trist for,
Jim?" sa jeg...

Page 45

...kunde imens la Johnson ta folkene ned og sætte dem
til at overhale riggen. De bestene...

Page 46

...til
herr Dodds tilfredshet; for det er herr Dodd som betaler."

"Man pleier at være tilfreds med...

Page 47

...ruinert, at du
absolut maatte reise, at jeg ikke kunde tænke mig nogen anden til
forlover, og...

Page 48

...paa den gamle spøkefulde
amerikanske maate, f. eks.: "Blaat haar og røde øine, næsen fem fot
syv,...

Page 49

...velsigne dig, Loudon! -- nu frelste du mig igjen!"

Straks efter fulgte saa aftensmaten paa Frank...

Page 50

...alene og fri. Kanske var det mest
trætheten som gjorde mig saa tung om hjertet. Mens...

Page 51

...kokken som
lager brød paa storluken, reving av seilene før en vældig byge, bygen
selv, det pludselige...

Page 52

...hvis
frugthave han før ofte hadde plyndret. Denne anbefaling ser tvilsom
ut, men Nares visste hvad han...

Page 53

...De gjøre mig den tjeneste at holde Dem klar
av det storskjøtet!" kunde kapteinen begynde med...

Page 54

...fra land og aldrig
vendt tilbake. "Men jeg er likeglad," slog han saa om, "jeg skjønner
ikke...

Page 55

...sjøen har vokset mer
og mer i de sidste to dagene, og nu er den ikke...

Page 56

..."Men la gaa, Jim," tænkte
jeg, "jeg gjør det for din skyld."

Før klokken elleve tok vi...

Page 57

...mit
legeme; mine knær var som papir naar skibet styrtet ned i de gapende
dale; mit hjerte...

Page 58

...da et blekt hjørne av himmelen eller
horisontens sterke linje ruflet av bølgekammene, og saa med...

Page 59

...tæt ved
brændingens tordnende linje ~Flying Scud~ med alle seil undtagen
topseilet pent beslaat, og med flagget...

Page 60

... ...

Page 61

...fuglenes vilde skrik, og røre
ved saa mange ting som andre mennesker hadde eiet og baaret...

Page 62

...som jeg ikke rigtig forstaar.
Naa, frem med haandspakene, og la os se hvad slags vand...

Page 63

...Frisco for en saa fabelagtig sum, naar han
selv kunde seilet den hjem?"

"Kanske kjendte han ikke...

Page 64

...idioter som gik iland uten vaaben," sa han.
"Men jeg vil ha greie paa det der."...

Page 65

...meget forvirrede efter vore
sidste opdagelser.
OTTENDE KAPITEL.

Kahytten paa "Flying Scud".


Solen hadde ikke opløst morgenbanken, og lagunen,...

Page 66

...kan ikke si hvad jeg ventet; for en million i diamanter
vilde kanske ha tilfredsstillet mig;...

Page 67

...grublet for at finde en løsning paa de
mange gaader. Jeg kom til at tænke paa...

Page 68

...alene om at
gjøre opdagelser.

"Jeg har fundet en kinesers kiste i kabyssen," sa jeg, "og fyren...

Page 69

...tror. En berømt skuespillerinde reiser
ikke mere offentlig end et skib, blir heller ikke mere interviewet,
eller...

Page 70

...krøllet stump av den ~Daily Occidental~ som jeg hadde arvet
efter Jim. "Midway Island, hvor han...

Page 71

...spids mand med buskede øienbryn og hvidt helskjeg, klædt i
diplomatfrakke og hvite benklær, med en...

Page 72

...til at sætte et navn paa
denne historien."
NIENDE KAPITEL.

"Flying Scuds" ladning.


Av vort arbeide i de følgende...

Page 73

...spionere paa dem. Da jeg
saaledes engang hadde hørt noget oprørsk snak, fik jeg et lykkelig
indfald....

Page 74

...vei."

"Det ventet jeg av Dem," svarte Nares.

Saa tok vi fat paa den nye leting.

Rummet var...

Page 75

...var underlig at se hvor rasende vi gik løs. Mændene hadde
nu ingenting at vente; den...

Page 76

...bære min græmmelse,
ikke at tale om andres sympati, og dog hadde jeg ikke andet valg...

Page 77

...ensteds ved Nordsjøen
og spænde benene under Hardy og Brown i en matroskneipe i Greenock.
Aa, der...

Page 78

...Dem og
Pinkerton, de har gjort mig graa med sine rebuser, men allikevel, her
er mange muligheter...

Page 79

...dæk, gik skonnerten for
fulde seil gjennem indløpet og mot det aapne hav. Tæt ved siden
rullet...

Page 80

..."Kom ombord og la mig se min post."

Følgelig gled en hvalbaat op langs siden, og...

Page 81

...i det. Jeg hjalp dig da du hadde det ondt, hjælp nu du mig.
Jeg vet...

Page 82

...hans læber,
og istedet stamme: "Nei, ikke mere vin, tak, herr Dodd!" Og dette
var ikke alt,...

Page 83

...og stavet i sin hawaijske bibel, det litt forstyrrende skue av en
dame som badet i...

Page 84

...unionen ned. Det brøt stygt over revet, og vi la os godt
utenfor og sendte en...

Page 85

...baade De og jeg gjort i hans sted."

"Kanske," sa jeg. "Men de andre saa De...

Page 86

...kanske
min eneste krigerske dyd. "Jeg er tilfældigvis i den stilling at jeg
kan gjøre en av...

Page 87

...at
gjøre Deres bekjendtskap, blev der uttrykt et almindelig ønske om at
De vilde komme og spise...

Page 88

...ha ventet det. Jeg er viss paa De vet alt, og De
forstaar jeg vet meget....

Page 89

...den stride overbevisning og den sikre
dommerfasthet i dr. Urquarts tale. For den som ikke hørte...

Page 90

...kvindes hjertensgodhet. Det er en
aabenbaring."

"Det var det jeg haabet at høre, Jim," sa jeg.

"Og ~Flying...

Page 91

...venner. Jim og jeg har været rike sammen, nu skal vi være
fattige sammen. Det første...

Page 92

...brændt."

"Brændt!" brøt Mamie ut og reiste litt paa sig.

Der kom en lang pause.

"Undskyld, Loudon," begyndte...

Page 93

...De tror De kan gjøre med James hvad De vil. Men desværre var det
nok en...

Page 94

...godt igjen," sa han.

"Det kan det aldrig," sa jeg og sukket, "og prøv bare ikke...

Page 95

...og jeg sat en stund
fordypet i minder.

Og saa kom glæden. Jeg var reddet, jeg var...

Page 96

...Aa Loudon, jeg har narret dig fra først av, det
er skrækkelig at tilstaa. Og her...

Page 97

...kompagnon for at gi dig
mod. Og saa fik jeg dig opført som kreditor for din...

Page 98

...han visste om
mandskapets flugt, det var næsten utænkelig at han ikke skulde ha
mistanke, og hadde...

Page 99

...dette rovdyr efter sig, en slyngel
uten penger og nu uten arbeide, offentlig stillet i gapestokken...

Page 100

...dager før
mig, og at dette var den første baat som efter hans ankomst avgik
fra New...

Page 101

...svarte han.

Og saa viste det sig at denne mand, som jeg trodde var en listig
skurk...

Page 102

...han var nu alene
i forretningen, syk og nedtrykt, og gjælden hang som en klump om
foten...

Page 103

...ulyst til at la min skurk slippe bort; det endte med at vi tok
ind i...

Page 104

...graatt. Alle slags
skrøpeligheter var stablet op paa den svake ryg -- huslig ulykke,
nervesygdom, et frastøtende...

Page 105

...lys i haanden. Han hadde været fuld, for han var
tilsølet fra top til taa, men...

Page 106

...Et litet laan som skal bli betalt tilbake efter Deres
ønske. Fem hundrede dollars vilde være...

Page 107

...den storm av sinne
som nu rystet ham, kom bundfaldet av hans rus igjen til overflaten;
hans...

Page 108

...fornem allé
frem til huset. Dette laa paa en terrasse; façaden hadde over seksti
vinduer. Det var...

Page 109

...vore
venner der vestfra har været i England. Hvem kan denne mand være? Det
kunde ikke --...

Page 110

...og ~Flying Scud~.

Denman blev litt forvirret da han hørte mine spørsmaal. Han
underrettet mig om at...

Page 111

...selskap, røvet fuglereder sammen med en
staldgut før han var elleve aar, og da han var...

Page 112

...Til min
forundring var boken ikke daarlig fyldt, saa onkel William maa
sagtens ha begyndt paa samlingen...

Page 113

...kom til dubletterne, var han ikke
længer farlig. Gud forbyde at jeg skulde si han var...

Page 114

...og det eneste undskyldende træk nu er det samme."

Tanken paa den mand jeg søkte, vaaknet...

Page 115

...saa paa vei?"

"Jeg tror jeg kjender manden," sa jeg. "Jeg har lett og spurt efter
ham....

Page 116

...lang og
noksaa taapelig historie. Men jeg tror vi har en god del at fortælle
hverandre, og...

Page 117

...utstyrt
med livskraft, ømfindtlig som en musiker, træg som et faar og
samvittighetsfuld som en hund. Han...

Page 118

...kunde han virke yderst utfordrende paa
college-autoriteterne. Hans likegladhet skar som uforskammethet, og i
et utbrud av...

Page 119

...eventyrlig pris, og Norris blev igjen bragt flot,
men paa strenge betingelser. En sum av tre...

Page 120

...hat nogen," sa Norris.

"Jeg kjender en gentleman naar jeg ser ham," klukket Hemstead.

"Jeg kan bruke...

Page 121

...rost og forfremmet.
Ingeniøren udmerket ham fremfor de andre, og da blev Carthew likefrem
stolt av sin...

Page 122

...han fast.

Efter det princip, at den mand som er for stolt til at være træl,...

Page 123

...bære utgiften, saa vilde
fortjenesten bli større," sa Carthew. "Hvorledes da?"

"Jeg skal vise det! Jeg skal...

Page 124

...sat trygt mellem gode venner. "To hundrede arbeidere for en
pøsfuld amener," pleide han at kalde...

Page 125

...mener De med det?" ropte Tom.

"Jeg mener at jeg er likeglad," skrek Bostock. "Jeg har...

Page 126

...han faar laane
mig navnet sit."

"De talte som om De visste om et skib," sa Carthew.

"Det...

Page 127

...egne ord bryte overenskomsten. Hvis De gjør det, og jeg faar
beviser for det -- jeg...

Page 128

...uker i Sydney. Han var allerede langt
ute paa sjøen, da Hadden kom til ham med...

Page 129

...Og kaptein Kirkup lot
sig heller ikke se før det sidste øieblik; da viste han sig...

Page 130

...pumperne negtet at suge, og baderummet
holdt paa at fylde hele skibet. Wicks paastod at alle...

Page 131

...det De sier?" ropte Wicks. "Varer? Hvad var ~Leslie~ for et
skib?"

"Adressert til Cohen & Co.,...

Page 132

...var størst bruk for dem. Og
kaptein Wicks -- eller rettere kaptein Kirkup -- viste at...

Page 133

...det heller, gutter,"
bad han. "Tænk paa den andre fysakken. Naar jeg er slik, hvordan er
det...

Page 134

..."Men det
hjælper ikke at snuse efter ting som en ikke kan rette paa. Ta og
hiv...

Page 135

...dem fyldestgjørende. Den
store kjendsgjerning blir igjen at storbommen gibbet, rev med sig
taljen, brækket stormasten omtrent...

Page 136

...min smak," sluttet kapteinen mørkt.

Tonen overrasket hos en mand med hans utæmmelige sind. "Naa,
kaptein," sa...

Page 137

...bunden under en brølende
regnskur. Den ni og tyvende dæmret frem av forrevne skyer; der er
ikke...

Page 138

...hoder,
før maaltidet var færdig. Den kolde sjø skinnet rundt dem, og ilden
glødet mot deres ansigter...

Page 139

...fik de smaa gnister av godt humør til at slukne. Selskapet
faldt hen i bitter taushet,...

Page 140

...deres største, næsten deres
eneste fornøielse. Ofte fisket de med godt utbytte i lagunen.
Resten av dagen...

Page 141

...og veie den i tung mynt. Og her
kom en uoverstigelig mur i veien. Der var...

Page 142

...holde kjæft," var det en som sa; en ny
flaske blev trukket op, og spillet gik...

Page 143

...snudde sig ved ropet, og derute i morgenens vilde lys stevnet
ret mot Midway briggen ~Flying...

Page 144

...en skotte som het Brown. En
liten, mørk, tykfalden en med hundeøine, utrolig mild og harmløs....

Page 145

...uventede vegt var for
meget for manden ved taljen, to andre sprang til for at hjælpe...

Page 146

...og stablet op i kulen,
og alle mand tok fat paa riggen. Hele dagen varte arbeidet;...

Page 147

...blik. Kaptein Trents karakter
blev fortalt og forstaat i det tause sekund.

"Rimelig," gjentok kapteinen. "Jeg ventet...

Page 148

...er ikke nogen haard mand," sa Trent, "og det gjør ingen
forskjel. De kan bli med...

Page 149

...han var en blinkskytter.

"Pistolerne!" skrek han og sprang mot trappen med Wicks i hælene,
Tommy og...

Page 150

...rot av taugkveiler og proviant.

"Brown!" sa han igjen.

"Her," svarte en skjælvende stemme, og det stakkars...

Page 151

...lik. Saa tændte han en fyrstik, og hans blik
faldt paa to levende øine.

"Naa?" spurte Mac,...

Page 152

...trappen,
veltet kassen overbord og faldt hjælpeløs omkuld i spygattene.
ATTENDE KAPITEL.

En farlig auktion.


I det første røde...

Page 153

...sprængte trolddommen. De fordømte følte
paany vanens gode tørre land under sine føtter, de rørte igjen...

Page 154

...arm brukket," sa Carthew. "Hvorledes skal han klare
reisen?"

"Brukket armen?" gjentok kapteinen. "Er det alt? Den...

Page 155

...og styrte dens luner likesom en rytter sin hest, og
den paa sin side kjendte sin...

Page 156

...han for ikke at
gjøre sine amatørmatroser nervøse. Han stod der med et ansigt som en
fakkel,...

Page 157

...paa storluken. "De
satte os paa; De faar faa os av igjen!" føiet han til.

Carthew og...

Page 158

...straks var blit fulgt
av taushet. Nu hadde de i flok set sin samvittighet i øinene,...

Page 159

...kok og
brydde mig aldrig med at paamønstre ham. Har De det? Si Deres navn."

Og den...

Page 160

...paa dæk. Dere tar dækket av den baaten der, og
saa aapner dere pengekisten. Vi er...

Page 161

...virkelige liv -- det er alt jeg kan si,"
svarte Wicks. "Aa se her, prøv at...

Page 162

...Det vil gjøre det lettere at lyve."

Baaten var nu tæt ved, en gut paa agtertoften...

Page 163

...baug blev rettet mot indløpet.

Saa langt var de altsaa kommet. Det foregivne vrak hadde passert
mønstringen,...

Page 164

...som aldrig hadde
hørt tale om ~Flying Scud~ og aldrig hadde set Midway Reef for sine
øine.

Saa...

Page 165

...i taushet.

"Hvem er Brown da?" drev doktoren paa.

"Hvad taler De om? Hvad mener De med...

Page 166

...verk likesaa energisk som forsigtig.
Carthew leiet logis alene og under et falskt navn, fik fat...

Page 167

...gaten. "Alt er
forbi!" sa nu Carthew.

"Aa, De har hørt om salget?" sa Wicks.

"Salget!" ropte Carthew....

Page 168

...jo negtet
at ta imot mine penger paa anden maate -- saa jeg blev ribbet næsten
nøken.

Det...

Page 169

... 77
" 6. "Norah Creina" ...

Page 170

... 247
" 18. En farlig auktion ...

Page 171

... * * ...

Page 172

... * *

#Olaf Benneche:...

Page 173

... *

#R. L. Stevenson: Snappet op#

Med stor sanddruhed og glimrende fantasi har den bekjendte...

Page 174

...kong Salomo og den fra bibelen kjendte dronning av Saba.

...